SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4


Markó Attila


Államtitkár

0744-549771

attila.marko@dri.gov.ro

Curriculum Vitae ↓


Amikor épp nem a munkám köti le időmet, akkor mindig a családommal vagyok. Ez a legfontosabb, mindegy, hogy épp sízünk, kirándulunk, vagy a ház körül teszünk-veszünk. Sokat vagyunk barátok, ismerősök között – legtöbbször otthon, Négyfaluban –, hisz az emberi kapcsolatok nagyon fontosak számunkra. Amúgy ízig-vérig brassói vagyok. Brassó a szülővárosom, Brassó megye az otthonom, és négyfalusi lakos vagyok, még ha évek óta Bukaresthez is köt a munkahelyem. Hozzám nőttek Brassó hegyei, tájai, a líceumi évek pedig rányomták bélyegét egy egész generációra. Ott tanultunk meg közösségben a közösségért élni és dolgozni. Ezt az útravalót vittem magammal Bukarestbe is, ahol kollégáimmal együtt próbáljuk előbbre vinni közös dolgainkat. De Brassó nem pusztán egy szép emlék, hanem az a hely, ahol féllábbal ugyan, de most is élek, és mindezen túl egy jövőkép is számomra, mert hiszek a brassó megyei magyarság életképességében és bölcsességében. Fogadalmat tettem Brassónak, Brassó megyének, hogy mindenben az itteni közösség segítségére leszek. Ezt a fogadalmat bármilyen minőségemben meg kívánom tartani. Célkitűzéseim közé a kisebbségi törvény elfogadtatása, a régiók átszervezése és a Brassó megyei sajátos problémák megoldása tartozik. Meggyőződésem, hogy a sajátos problémákra sajátos megoldásokat kell találnunk. Brassó megye viszonylatában ez a minőségi anyanyelvű oktatás biztosítását, egyházakkal való közös gondolkodást, önkormányzatok támogatását, a magyar közösségek gazdasági megerősődését jelenti számomra.