SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4


Villand Ernő


Területi elnök küldöttjemaramarossziget@rmdsz.ro

Curriculum Vitae ↓


Céljaim: városfejlesztés, kultúra, művelődés ápolása, magyar iskola , természetvédelem, turizmus fejlesztése. Alapító tagja a ”Hollóssy Simon ” Művelődési Egyletnek Máramarosi Publicísztikai Egyletnek Leövey Klára Közművelődési Egyletnek 2002 - 2006 rom kat. egyháztanácsos, titkár a Piarista Világi csoport tagja. 1998 – 2004 önkormányzati képviselő Tanácsosi minőségemben a város illetve a főtér arculatának kialakításában vettem részt: javaslatok, beadványok szintjén. Részvettem az 1990 után megjelent három hetilap beindításában: ”Máramarosi Napló”, ”Szigeti Turmix”, ”Szigeti Napló”. Résztvettem négy RMDSZ Önkormányzati Konferencián (országos). Hét, RMDSZ Kongresszus aktív részvevője voltam. Aktív résztvevője voltam a máramarosszigeti magyar Líceum ujraindításának 2000 február - 2002 szept 15 - szorgalmaztam az épület kiválasztását, a munkálatok beindítását, az anyagi fedezet, bíztosítását, majd a sportterem építési munkálatait segitettem 2004/2005. Tevékenységem elismeréseként, több oklevelet kaptam. Emlékplaketet, illetve díszoklevelet, vehettem át az RMDSZ 10 illetve 20 éves jubiláris ünnepségén Kolozsváron. Az SZKT-ban a Kereszténydemokrata frakció tagja vagyok 1993-tól.