SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4


Seres Dénes


Képviselő

+40.722.251.381

szilagy@rmdsz.ro

Curriculum Vitae ↓


A Szilágy megyei magyar közképviseletet már 1989 decemberében felvállaltam, és több mint 20 éve a szilágysági magyar közösség gazdasági, kulturális és oktatási fejlődéséért dolgozom. A Szilágysági magyarsággal közösen sikerként könyvelhetem el a három magyar oktatási intézmény létehozását és beinditását: a szilágysomlyói és a szilágycsehi magyar iskola létrehozását, valamint idén, Zilahon a Wesselényi Református Líceum keretén belül az első osztály beinditását. Az infrastrukturális fejlődés terén az elmúlt években sikerült jelentős eredmémyeket elérnünk, hiszen magyarlaktra településeinken beindultak és több esetben be is fejeződtek a vízbevezetési és csatornázási munkálatok, a földgázbevezetési munkákat is sikerült előremozdítani, elszigeteltebb falvainknál és nemcsak, sikerült leaszfaltozni a bekötőutakat, a főbb utcákat amellyel településeink kimozdultak az elszigetelődésből és a több évtizedes lemaradásból. Ugyanakkor magyar közösségeink óvodáit, iskoláit és kulturotthonait sikerült felújítani, vagy néhány esetben újat építeni biztosítva ez által a vidéki oktatási és művelődési intézményrendszer korszerű működését. Parlamenti szinten az önkormányzatiság fejlődését tartottam szem előtt, ezért dolgoztam és dolgozom, hiszen a decentralizáció, a helyi autonómia megvalósításával célunk, hogy a civil társadalom is beleszólhasson a döntéshozatalba, ez által közelebb hozva a döntéseket a helyi közösségekhez. Célkitűzéseim között továbbra is szerepel a helyi közösségeink infrastrukturális fejlődése, megteremtve vidéken is ugyanazokat a feltételeket, amelyek városon már léteznek, hiszen meggyőződésem hogy magyar közösségeink számára vidéken van a legnagyobb esély és remény a megmaradásra, nemzeti, kulturális identitásunk megörzésére.