SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4


Sógor Csaba


EP képviselő

-

csaba.sogor@europarl.europa.eu

Curriculum Vitae ↓


A közösségszolgálat fogalmát sokan sokféleképpen értelmezik, egyesek a politikai érdekvédelemmel, a nagy jelentőségű tettek véghezvitelével azonosítják, mások szerint inkább a mindennapi áldozatos munka az, ami leginkább tükrözi a szó jelentését. Én úgy vélem, hogy a legfontosabb dolog e tekintetben mindig az adott közösség igényeinek és akaratának ismerete, az erre irányuló fokozott érzékenység és kiváncsiság, ami egyfajta nyitottságot feltételez attól, aki a közösen megállapított célokért tenni szeretne. Azt hiszem, hogy minden közösségünk javát szem előtt tartó cselekedet kiindulópontja és mozgatórugója a tenni akarás, amely a közösen vallott értékek és célok ismeretéből, a közösség érdekeinek felismeréséből táplálkozik. Én ebben a szellemben szolgáltam egy kisebb közösséget, Csíkban, Hargita megyében majd egy nagyobbat, a romániai magyarságot a bukaresti Szenátusban, míg jelenleg az egyesült Európa szívében, a brüsszeli Parlamentben képviselem a kárpát-medencei magyarság ügyét.