SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4

Platformok

(KIVONAT AZ RMDSZ ALAPSZABÁLYZATÁBÓL (2009))

 

32. cikkely
A platformok a Szövetségen belüli RMDSZ tagokból szabadon megalakult belső politikai szerveződések.

33. cikkely
(1) Azok a platformok, amelyek országos szinten legalább 750 szimpatizáns taggal rendelkeznek, úgy, hogy legalább 3 megyében, megyénként rendelkeznek 150-150 taggal, az SZKT-ban képviseltethetik magukat.
(2) Azok a platformok, amelyek valamely megyében vagy területi szervezetben legalább 100 taggal rendelkeznek, a TKT/MKT-ban képviseltethetik magukat.
(3) Amennyiben a platform SZKT képviseletre tart igényt, benyújtja a Szövetségi Szabályzat felügyelő Bizottsághoz a képviselethez szükséges 750 RMDSZ tagot tartalmazó listát.
(4) Amennyiben a platform TKT képviseletre tart igényt, benyújtja a Megyei Szabályzat felügyelő bizottsághoz a 100 RMDSZ tagot tartalmazó listát.

34. cikkely
A platformok Szövetségen belüli elismerésének feltételeit, az együttműködés módozatait, valamint a Szövetségen belüli jogait és kötelezettségeit a jelen Alapszabályzat, illetve az SZKT határozatai rögzítik.

35. cikkely
A Szövetség tagjaként való elismerésük céljából a platformok megalakulásukkor kötelező módon benyújtják a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottsághoz a következő dokumentumokat:
a) szándéknyilatkozat, amelyben meghatározzák a platform politikai céljait;
b) program és működési szabályzat;
c) a platform létrejöttét támogató 750 RMDSZ tag listája, amely igazolja a platform megalakítása iránti politikai igényt;
d) a platformok kötelesek négyévente az SZSZFB-hoz benyújtani a c) pont szerint meghatározott támogatási lista aktualizált változatát.

36. cikkely
A platformok a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság határozati javaslata alapján válnak a Szövetség tagjaivá. A platformok bejegyzési kérésére a dokumentumok iktatását követő első SZKT ülésen a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság köteles az SZKT elé terjeszteni a bejegyzésre vonatkozó határozat-tervezetet.

37. cikkely
A platformoknak joguk van:
a) képviselethez jutni a Szövetség politikai döntéshozó testületeiben;
b) a tevékenységükhöz anyagi támogatást kapni a Szövetségtől;
c) rendezvényeket tartani, működési feltételekkel rendelkezni a területi szervezetek székházaiban, figyelembe véve a helyi adottságokat, a területi elnökséggel kötött megegyezés alapján.

38. cikkely
(1) A platformok kötelezettségei:
a) betartják a Szövetség Alapszabályzatát és Programját;
b) saját szervezési és működési szabályzattal rendelkeznek;
c) eleget tesznek az SZKT belső szerveződésekre vonatkozó határozatai előírásainak.
(2) Platform tagságot csak az RMDSZ egyéni tagsággal rendelkezők kaphatnak.Szociáldemokrata Platform

 

Felépítés

 

Szkt: Gál Éva és Kira Miklós

Elnök: Kerekes Károly - 0722 303 607, karl@cdep.ro


Kereszténydemokrata Platform

 

Felépítés

Elnök: Kelemen Kálmán 0744 157 932 kuli@xnet.ro

Szkt: Kelemen Kálmán és dr.Bárányi Ferenc


Nemzeti Szabadelvű Kör Platform

 

Felépítés

 

Elnök: Dénes István 0740 054 953, fax: 0367 408 769, nszkplatform@yahoo.com

Szkt: Dénes István és Csuszner Ferenc Csaba


Nők a Nőkért Platform

 

Felépítés

 

Elnök: Szabó Annamária 0740 579 592, nokanokert@yahoo.com

Szkt:  Szabó Annamária és Kerekes Edit


Szabadelvű Kör Platform

 

Felépítés

 

Szkt: Magyari Nándor László és Czika Tihamér

Elnök: Eckstein Kovács Péter - 0722 320 778, 0264 450 549, eckstein@rmdsz.ro


Romániai Magyar Vállalkozoi Platform

 

Felépítés

 

Szkt: Illés Kálmán és Bujovszky Loránd

Elnök: Illés Kálmán - 0744 573 791, izorep@clicknet.ro


Határok Nélküli Esélyegyenlőség Platform

 

Felépítés

 

Szkt: Dudás Annaméria és Szentes József

Elnök Dudás Anna-Mária  - 0768-40 55 60, sanseegaleff@yahoo.com


Erdélyi Magyar Kezdeményezés

 

Felépítés

 

Szkt:Sántha Pál Vilmos, Katona Ádám

Elnök: Katona Ádám - 0751 391 993, totalproject@gmail.com