SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4


Winkler Gyula


EP képviselő

0722 131 700

winkler@rmdsz.ro

Curriculum Vitae ↓


Európai parlamenti képviselőként abban hiszek, hogy közösségi célkitűzéseinket és terveinket a lehető legtöbb helyszínen és körben kell népszerűsítenünk és olyan kedvező körülményeket teremtenünk, amelyek a jövőben lehetővé teszik a közösségi autonómiaformák elfogadtatását. Ehhez szükséges eszközeink az erős parlamenti képviselet Bukarestben, Románia Parlamentjében, a hatékony és elkötelezett képviselet Brüsszelben, az Európai Parlamentben, az erős önkormányzati testületek Erdélyben. Következetes munkával, állandó jelenléttel tudjuk felhívni Európa figyelmét a kisebbségi keretszabályozás megteremtésének szükségére, hiszen ez jelenti számunka és valamennyi Kárpát-medencei magyar közösség számára a közösségi és egyéni jogok hosszú távú szavatolását. Erőfeszítéseink során nem téveszthetjük szem elől azt, hogy a magyar nemzet nem minden része tagja még az EU-nak, éppen ezért kiemelten kell figyelnünk az EU-n kívüli nemzetrészek érdekérvényesítésére, európai távlataira. Sajátos tematikánk mellett azonban legalább ennyire fontos, hogy gazdaságilag, társadalmilag építkezzünk, véleményt mondjunk és hozzájáruljunk a mi sorsunkat is alakító európai gazdasági-politikai folyamatokhoz. Ennek érdekében aktívan veszek részt az EP nemzetközi kereskedelmi és regionális fejlesztési bizottságainak munkájában, valamint az EPP KKV-kat támogató lobbi csoportjában. Lehetőségeink szerint jelen kell lennünk az európai politikák kialakításában, hiszen azok több évre előreláthatólag meghatározzák Románia, szűkebb értelemben pedig Erdély gazdasági, regionális fejlesztési összetevője érdemben fejlődését meghatározzák. A globalizáció és az európai modernitás olyan stratégia kialakítását teszi szükségessé, amelyben a nyelvi és kulturális dimenzió mellett, a gazdasági és regionális fejlesztés meghatározó összetevői a nemzetpolitikának. A Brüsszelben és Straszburgban végzett tevékenységemmel párhuzamosan a Hunyad megyei szervezet vezetőjeként végzett munkámat, amely tulajdonképpen a szórvány közösség szervezését és intézményépítést jelent. Hosszú utat jártunk be a szórványépítkezésben, a dévai és vajdahunyadi magyar házak, valamint a Téglás Gábor Iskolaközpont léte erősítenek a munka folytatásában. A 2010-ben megszervezett Hunyad megyei Magyar Napok rendezvénysorozata lehetőséget adott arra, hogy közösségünk megmutatkozzon, bemutassa hagyományait, kulturális értékeit, anyanyelvén szólaljon meg. A Magyar Napok sikere arra ösztökél, hogy hagyományt teremtsünk a kezdeményezésből. Ezeket a témákat képviselem az Európai Parlamentben, az RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsában, ezt a szellemiséget erősítjük a testület Szórvány frakciójában, amelynek vezetője vagyok.